Skip to Content

producten

 

Productpagina Full Service Pakket
 
Naast acquisitie ook implementatie
Naast begeleiding en verzorging van gesubsidieerde onderwijsprojecten bieden wij ook ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van deze projecten.
 
Veel voorkomende knelpunten bij implementatie
De toekenning van subsidies voor ingediende aanvragen blijft vaak tot het laatste moment onzeker. De uitdaging bij dit type projecten is in de praktijk dan ook dat de projectactiviteiten in een laat stadium moeten worden ingepast in de complexe en moeizaam tot stand gekomen planning van de reguliere onderwijsuitvoering. Bijkomend gevolg dat betrokken docenten extra worden belast, met alle gevolgen voor motivatie, productiviteit en flexibiliteit van deze docenten.
Het realiseren van de oorspronkelijke projectambities komt hierdoor daarnaast in gevaar, waardoor de kans groot is dat na tussentijdse verantwoording de subsidie wordt stopgezet of moet worden terugbetaald.
 
Ontlasten van vaste onderwijsteams
Wij bieden een tijdelijke flexibele pool van externe docenten die zich focussen op de uitvoering van toegekende projecten. Deze pool draagt zorg voor het waarmaken van de projectambities in alle projectfasen.
Doordat projectactiviteiten resulteren in competentie ontwikkeling van studenten, kunnen diverse reguliere onderwijsactiviteiten worden geschrapt, waardoor de vaste medewerkers (docententeam) zelfs wordt ontlast. Tegelijkertijd wordt hiermee tijd vrijgeroosterd voor studenten om aan projectactiviteiten deel te kunnen nemen.
In onze Full Service benadering verzorgen wij uiteraard het integrale projectmanagement. In deze aanpak is betrokkenheid van uw eigen docenten in elke gradatie mogelijk en stemmen wij tussentijdse projectresultaten af op de door u gewenste intervallen met de door u gekozen partijen in uw organisatie.
 
Verantwoording naar subsidieverstrekker en directie
Vanuit onze ervaring en successen met de acquisitie, begeleiding, co-uitvoering en verantwoording van beschreven gesubsidieerde onderwijsprojecten nemen wij alle zorgen m.b.t. verantwoording uit handen. Wij bieden hiertoe de integrale projectverantwoording en verzorgen het volledige verantwoordingstraject.
Indien gewenst rapporteren wij hierover ook aan uw onderwijsdirectie of College van Bestuur, uiteraard na interne afstemming.