Skip to Content

Project Go 4 Green (2009)

Primaire Projectdoelstellingen:
Verbetering van integratie allochtone jongeren in groen onderwijs
Onderzoek naar succesfactoren van geslaagde allochtone alumni en naar besluitvorming over loopbaankeuzes in allochtone gezinnen.

Project outline
Er zullen een drietal conceptprojecten op hoofdlijnen worden uitgewerkt, waarbij participatie van allochtone jongeren in het groen onderwijs centraal staan. Deze 3 projecten zullen met diverse belanghebbenden worden besproken. Onder belang-hebbenden dient verstaan te worden: allochtone jongeren, decanen V.M.B.O. scholen, directies Helicon Opleidingen, gespecialiseerde onderzoeksbureaus en potentiële werkgevers in de groen sector.
 
Kengetallen projectomvang
Omzet: € 18.000,- (subsidie € 15.000,-).
Belangrijkste betrokken organisaties: Helicon Opleidingen, Marktsector Groen (bedrijven vermelden), Palet, Stichting Kies Kleur in Groen.  
Subsidieverstrekker: Ministerie van VROM