Skip to Content

Stichting Studentec

Stichting Studentec brengt onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar door het ontwikkelen, implementeren en promoten van innovatieve projecten. Deze projecten hebben betrekking op de domeinen:


Ondernemerschap

Onderwijsinstellingen zoeken naar projecten en leervormen, waarbij studenten kennismaken met ondernemen. Stichting Studentec ontwikkelde en implementeerde projecten voor Helicon Opleidingen en voor Studio T Business School. Lees meer...


Techniekpromotie

Techniekopleidingen kampen steeds vaker met instroom- en imagoproblemen. Stichting Studentec ontwikkelde en implementeerde project Student Car Challenge voor ROC Eindhoven en Fontys Hogescholen. Lees meer...


Integratie van bijzondere doelgroepen

De arbeidsmarkt kent verschillende kwetsbare groepen jongeren.
Stichting Studentec ontwikkelt onderwijsprojecten
(o.a. 'Go 4 Green') om de kansen van deze groepen op
de arbeidsmarkt te vergroten. Lees meer...